BVNG Groningen

BVNG - Bureau voor Noordelijke Gemeenten


Het adviesbureau voor de publieke sector

BVNG Advies


BVNG Advies is gespecialiseerd in maatschappelijk vraagstukken. Onze adviseurs ondersteunen gemeenten en maatschappelijke organisaties bij deze vraagstukken en dragen innovatieve oplossingen aan. Maatschappelijke vraagstukken zijn vaak complex en overstijgen meerdere domeinen.
Onze benadering is erop gericht om niet vanuit de beperkingen het vraagstuk te benaderen, maar juist vanuit de kansen en de verbinding.
Kenmerkend in onze aanpak is dat de samenleving/de inwoner het vertrekpunt is en blijft bij het aandragen van passende oplossingen en stakeholders worden vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid actief in het proces betrokken.


Bekijk onze diensten

Ons onderscheidend vermogen

  • Sterke regionale binding; kennis die goed aansluit op wat er speelt in uw regio
  • Specialistische kennis en expertise; oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken
  • Domein overstijgende benadering en gericht op verbinding
  • Vertrekpunt is en blijft de samenleving; wat levert onze inzet op voor de inwoner(s)
  • Actieve betrokkenheid stakeholders; vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid

Gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken.

Onze aanpak kenmerkt zich door:

Nuchter:             we werken concreet, praktisch, dichtbij en samen met de opdrachtgever
Duidelijk:            we maken heldere afspraken over het proces en de resultaten
Persoonlijk:        we zijn gedreven en gericht op een duurzame en intensieve samenwerking, met al
                           onze collega’s en opdrachtgevers
Betrokken:          we hebben oprechte interesse in de ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers en zijn daarover met elkaar in gesprek.


Onze diensten

  • Project- en programmamanagement
  • Procesanalyse- en optimalisatie
  • Beleidsadvies en onderzoek
  • Ketensamenwerking – en regie
  • Procesbegeleiding inkoop- en aanbestedingstrajecten

BVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer