BVNG Groningen

BVNG


Het adviesbureau voor de publieke sector

BVNG Advies


SAMEN VOORUIT

Wij helpen mensen en organisaties vooruit. Elke dag zorgen we samen voor oplossingen omtrent concrete vraagstukken in de maatschappij, van publieke sector tot zorg. Politieke besluitvorming zetten we om in pragmatisch, uitvoerbaar beleid.

BVNG Advies is gespecialiseerd in maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Onze adviseurs ondersteunen overheden en organisaties bij deze vraagstukken en dragen oplossingen aan. Deze vraagstukken zijn vaak complex en overstijgen meerdere domeinen. Wij werken op het snijvlak van bestuur, beleid en uitvoering.

Onze benadering is erop gericht om samen met de opdrachtgever niet vanuit de beperkingen het vraagstuk te benaderen, maar juist vanuit de kansen en de verbinding. Onze aanpak kenmerkt zich doordat alle stakeholders en betrokkenen bij vraagstukken actief in onze procesbegeleiding worden betrokken. Vertrekpunt is dat de samenleving (de inwoner) het vertrekpunt is en blijft bij het aandragen van passende oplossingen.

Bekijk onze diensten

Ons onderscheidend vermogen

 • Sterke regionale binding; kennis die goed aansluit op wat er speelt in uw regio
 • Domein overstijgende benadering en gericht op verbinding
 • Specialistische kennis en expertise; oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken
 • Vertrekpunt is en blijft de samenleving; wat levert onze inzet op voor de inwoner(s); Samen de maatschappij vooruit helpen

Gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken.

Onze aanpak

Wij werken volgens een cyclische aanpak. De beleidscyclus is daarmee generiek voor elk thema of onderwerp. We bieden ondersteuning met deze aanpak in volle omvang dan wel in deelarrangementen aan. 

We werken concreet, praktisch, dichtbij en samen met de opdrachtgever

 • We maken heldere afspraken over het proces en de resultaten
 • We zijn gedreven
 • We zijn gericht op een duurzame en intensieve samenwerking, met al onze collega’s en opdrachtgevers
 • We hebben oprechte interesse in de ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers en zijn daarover met elkaar in gesprek.

Onze diensten

 • Project- en programmamanagement
 • Procesanalyse- en optimalisatie
 • Beleidsadvies en onderzoek
 • Ketensamenwerking – en regie
 • Inkoop- en aanbestedingstrajecten
 • Procesbegeleiding
 • Advies op Afstand
 • Inventarisaties, analyses, evaluaties, monitoring, advisering, planvorming

BVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer