BVNG Groningen

17 sep

Vakgroep WMO


Omgekeerde toets

Met ‘De omgekeerde toets’ wordt een instrument geleverd waarmee medewerkers in staat worden gesteld om vanuit het perspectief van de inwoner te kijken naar de vraagstukken in hun dagelijkse praktijk. De omgekeerde toets gaat uit van het te bereiken effect. De methode van de omgekeerde toets ondersteunt medewerkers om te werken en denken vanuit het effect voor de inwoner zonder de voorwaardelijkheid van de wet uit het oog te verliezen. We laten in de workshop zien dat een omgekeerde denkwijze werkt.

De vier stappen van de omgekeerde toets leiden tot goede argumenten om aan te sluiten bij de vraag van de klant. In de argumentatie is voldoende aandacht voor de effectiviteit van de gekozen interventie, en voor de juridische onderbouwing.

BVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer