BVNG Groningen

BVNG - Kenniscentrum


Alle artikelen en nieuwsberichten zijn hier te vinden.

Kenniscentrum


Welkom in ons kenniscentrum. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied? Hier delen wij het belangrijkste actuele nieuws binnen de vakgebieden beleid, jeugd, omgeving, participatie, WMO, welzijn & zorg en uitkeringsadministratie.

09 nov

Vakgroep Jeugd | Inspiratiedag 'Regie'

Op donderdag 9 november vond de vakgroep jeugd plaats in Zwolle. Elkaar ontmoeten en inzichten delen rondom het thema regie stond centraal tijdens deze vakgroep.

02 nov

Vestiging Zwolle bestaat 2 jaar

Noordelijke Gemeenten zegt u? Onze gemeente ligt in het Oosten hoor. Een veel gehoorde zin bij het eerste telefonische contact met een gemeente of verwante organisatie.

12 okt

Het effect van een proefballonnetje | Jurjen Meijer, Planoloog

Als raadslid en planoloog houd ik mij bezig met het afwegen van belangen.

09 okt

​Wat voorafging aan de livegang van de website | Britt van Geelen en Yvonne Dijksma

Een nieuwe website maken dat doe je niet zomaar. Hier gaat een heel proces aan vooraf.

29 sep

Uitstel Omgevingswet biedt gemeenten kansen

De Omgevingswet werd deze zomer voor de tweede keer opgeschort.

27 sep

Vakgroep Uitkeringsadministratie | "Je rol als adviseur"

Woensdag vond de vakgroep UA plaats. Voor deze vakgroep kwamen de collega's bijeen op vestiging Groningen.

20 sep

Vakgroep Partcipatie | Veertig jaar re-integratiebeleid en de praktijkroute

Gisteren vond de vakgroep Participatie plaats. BVNG organiseerde deze vakgroep in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

14 sep

Vakgebied Omgeving | Brainstormsessie

Afgelopen donderdag organiseerde BVNG voor het vakgebied Omgeving een brainstormborrel.

14 sep

Sociale (Wijk)Teams: Hoe kan het (nog) beter? | Robert Bijl en Dirk-Albert Prins

Voor de transities in het sociale domein hebben veel gemeenten gekozen voor Sociale (Wijk) Teams.

13 sep

Vakgroep Zorg | Weerbaarheid en grenzen aangeven

Gisteren vond de tweede vakgroep van Zorg plaats.

07 sep

Vakgroep Jeugd | Kindbehartiging

Gister vond voor de tweede keer de vakgroep Jeugd over Kindbehartiging plaats. Deze keer in het nieuwe Van der Valk in Hoogkerk bij Groningen. 

03 aug

BVNG Advies neemt deel aan landelijke expertgroep schulden en armoede

Martijn van der Veen is gevraagd deel te nemen aan de landelijke expertgroep armoede en schulden bij licht verstandelijk beperkte mensen.

27 jul

Een blik op de actualiteit | Lotte de Jong, Jeugdconsulent

Sinds eind vorig jaar ben ik (Lotte de Jong) via BVNG werkzaam in de regio Veluwe. Afgelopen week kreeg ik de kans om mee te gaan naar een centrale kennisdag georganiseerd door mijn opdrachtgever.

27 jul

Begrip voor uitstel invoering Omgevingswet

Lokale overheden hebben begrip voor het uitstel van de Omgevingswet. VNG, Unie van Waterschappen en IPO zeggen wel te hopen dat ‘de energie niet uit het veranderingsproces zal weglopen’.

26 jul

Kosten bewindstelling frustreren gemeenten

De gemeente Enschede mag niet het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank opvragen bij een aanvrager van bijzondere bijstand alvorens de aanvraag in behandeling te nemen.

21 jul

Gemeente Wierden vraagt hulp van BVNG Advies | Willem Oosting en Hedwig Kisjes

De gemeente Wierden heeft BVNG Advies gevraagd samenhang aan te brengen in het beleid van de gemeente.

20 jul

Jongvolwassenen hebben meer hulp nodig

De VNG gaat in samenwerking met het Rijk een Jongvolwassenentop organisaren om knelpunten in de overgang naar volwassenheid op te lossen.

19 jul

Invoering PGB-systeem uitgesteld

De invoering van een nieuw PGB-systeem is voorlopig uitgesteld. VNG en gemeenten gingen uit van 1 januari 2018 als peildatum.

19 jul

Duurzaamheid in de Omgevingswet

De AMvB’s bij de Omgevingswet bieden diverse aanknopingspunten voor gemeenten om duurzaamheid vorm te geven in visie en beleid.

18 jul

Oproep Klijnsma: Pas verordening aan

Amsterdamse en Utrechtse raadsleden moeten het bijstandsgerechtigden gunnen mee te doen aan het juridisch en wetenschappelijk al goedgekeurde bijstandsexperiment in beide steden, vindt staatssecretaris Jetta Klijnsma. 

18 jul

Compensatieregeling Voogdij/18+ staat open voor gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een budget.

17 jul

Pilot: een intergenerationele aanpak van armoede in gezinnen

Ruim 423.000 kinderen groeien op in een gezin dat moet leven rond het bestaansminimum.

17 jul

Wettelijke kaders toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet: factsheet

Het inrichten van de toezichthouderstaken binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is voor een aantal gemeenten nog niet zo eenvoudig.

13 jul

Tevredenheid over verpleging en verzorging thuis daalt licht

Het gemiddelde cijfer voor thuiszorg (de categorie die tevredenheid over verpleging en verzorging thuis weergeeft) op ZorgkaartNederland ligt in 2017 iets lager dan in eerdere jaren.

13 jul

‘Het begint met snappen. Wat is eenzaamheid eigenlijk?’

Na het succesvolle programma Gezond Gewicht gaat Amsterdam nu ook eenzaamheid stadsbreed aanpakken.

10 jul

Jaarrapport Wsw 2016 gepubliceerd

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit.

07 jul

Wijzigingen AWBZ en Wmo: een overzicht

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners.

30 jun

2,5 jaar transformatie sociaal domein: hoe staan we ervoor?

Tijdens een rondetafel gesprek lieten we diverse spelers aan het woord over de transitie en transformatie: vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, Rijksoverheid en lokaal bestuur.

30 jun

Speel het bordspel Omgevingswet

Hoe ziet de organisatie eruit in het invoeringsjaar van de Omgevingswet? En hoe in de vijf jaren daarna? 

23 jun

Interview over opgesteld plan voor de schuldhulpverlening | Martijn van der Veen

Onze collega Martijn van der Veen heeft een plan opgesteld voor de schuldhulpverlening in de DDFK gemeenten en wordt hierover geïnterviewd door 'Omrop Fryslân'.

22 jun

Nationale Bijscholingsdag Wmo | Ria Tingen en Simone Kips, Wmo consulenten

Miquel Wijngaards, directeur WMOconsulentennederland / Kenniscentrum WMO, opende de dag voor zo’n 200 deelnemers.

22 jun

Vakgroep Uitkeringsadministratie | Terug- en invordering

Op donderdag 22 juni vond de vakgroep van UA plaats. Wij mochten Anton Jansen welkom heten en hij werkt als zelfstandige in het Sociaal Domein.

19 jun

Vakgroep participatie | Actualiteiten wet- en regelgeving

Op maandag 19 juni 2017 werd de vakgroep Participatie gehouden op locatie Hotel Tjaarda in Oranjewoud.

15 jun

Vakgroep Jeugd | Kindbehartiging

Op donderdag 15 juni 2017 werd de vakgroep Jeugd in Hotel Princenhof in Earnewoude gehouden.

15 jun

SKJ kent punten toe voor vakgroep kindbehartiging

Vanuit SKJ kregen we deze week de terugkoppeling dat er voor de vakgroep kindbehartiging welke plaatsvond op 15 juni j.l. punten toegekend zijn.

16 mei

Vakgroep Zorg | Katheteriseren

16 mei 2017 was het dan zover. De allereerste vakgroep van BVNG Welzijn en Zorg.

05 mei

Datacenter Sociaal Domein Leeuwarden | Robert Bijl, Beleidsadviseur Advies

Momenteel voer ik (Robert Bijl, Beleidsadviseur Advies) een opdracht uit voor het Datacenter van het Sociale Domein van de gemeente Leeuwarden.

13 apr

Vakgroep Omgeving | Ontwikkelingen en verwachtingen

Donderdag 13 april werd er op een sfeervolle locatie in Drachten de vakgroepbijeenkomst gehouden voor BVNG Omgevin

11 apr

Gemeente Staphorst | Jan Jitse Visser, Adviseur Sociaal Domein

Onlangs ben ik gestart in een nieuwe opdracht bij de gemeente Staphorst. Voor deze gemeente pak ik 3 verschillende klussen op.

21 mrt

Vakgroep Uitkeringsadministratie | Actualiteiten training

Dinsdag 21 maart 2017 nam onze collega Alwin Hagenouw ons mee naar de actualiteiten binnen de Uitkeringsadministratie.

07 mrt

Vakgroep Advies | Toepassen van de scrum-methode

Dinsdag 7 maart organiseerde BVNG de vakgroep Advies.

23 feb

Vakgroep Wmo | Schrijven op B1 niveau

Donderdag 23 februari organiseerde BVNG de vakgroep WMO, waar Manon Kummer een leerzame training gaf in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

02 feb

Vakgroep Jeugd | Contextueel gedachtegoed

Op donderdag 2 februari organiseerde BVNG de Vakgroep Jeugd, waarin Hans Groeneboer een inspirerende training bracht.