BVNG Groningen

Invoering PGB-systeem uitgesteld


De invoering van een nieuw PGB-systeem is voorlopig uitgesteld. VNG en gemeenten gingen uit van 1 januari 2018 als peildatum. Deze wordt niet gehaald. Ook volgend jaar verandert er dus niets voor betalingen, die nu nog via het systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verlopen.

Systeem zorgt eenvoud

Het nieuwe PGB-systeem zorgt ervoor dat budgethouders ondersteund worden in het voeren van een eigen regie over hun zorgbudget. Controles op de transacties gebeuren daarbij geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Daardoor worden veel processen gestandaardisseerd en vermindert de administratieve last. Ook vermindert het nieuwe systeem fraude, zo verwacht VNG. Nu de invoering is uitgesteld verandert er voorlopig niets en zijn vereenvoudigingen en taakverschuivingen in het uitbetalen van PGB-budgetten nog niet aan de orde.

Nieuw moment van invoering onbekend

De VNG schrijft dat alle betrokken partijen hard meewerken aan de bouw van het systeem, er wordt momenteel bekeken hoe deze goed en beheerst kan worden ingevoerd. Het streven is om het nieuwe systeem 'In de loop van 2018' alsnog te laten draaien, maar dat kan alleen als de invoering zorgvuldig kan worden gerealiseerd. Bij het systeem zijn onder meer het ministerie van VWS, de SVB, zorgkantoren en gemeenten betrokken.

Leren van Trekkingsrecht

De VNG beweert dat de partijen geleerd hebben van de invoering van het Trekkingsrecht, waarbij veel cliënten hun budget niet of te laat ontvingen, in 2015 en onderzoeken daarom hoe de invoering in de loop van 2018 stapsgewijs kan plaatsvinden, zodat voldoende tijd kan worden genomen voor een goede en beheerste invoering.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nlOverige Participatie ItemsBVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer