BVNG Groningen

BVNG - Bureau Voor Noordelijke Gemeenten

Lezingen Armoede in de kop


Goede respons na lezingen over armoede.

De reeks lezingen ‘Armoede in de kop’ heeft hele goede reacties opgeleverd. Crystal Ziel, die de lezingen verzorgde namens BVNG Advies, startte de serie op 9 oktober in Zwolle. Vervolgens deed Crystal ook Leeuwarden en Groningen aan.

In de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle was de belangstelling het grootst. De bijna 30 bezoekers vormden een mooie mix: beleidsadviseurs en consulenten van gemeenten, medewerkers van maatschappelijke- en zorgorganisaties én ervaringsdeskundigen.

Zij werden meegenomen in het brein van iemand die in armoede leeft. Er werd ingezoomd op de processen in de hersenen, praktijkervaring gedeeld en gedrag van cliënten verklaard. Ook vertelde Crystal Ziel over haar persoonlijke ervaringen met armoede en wat dit deed met haar denken en gedrag.

Aan het eind van de lezing wisten de deelnemers hoe het werkt in het hoofd van armoede én wat je als professional hieraan kan doen. Uit de gehouden evaluatie bleek dat het door de aanwezigen als goed tot heel goed werd beoordeeld. Een greep uit de reacties:

“Volledig”

“Inspirerend”

“Ik zit zelf in die situatie en wist niet dat het zo werkte bij mij”

“Genoten van de leuke en inspirerende presentatie”

Een kwart van de ondervraagden gaf aan 'zeker' vaker een soortgelijke kennisactiviteit van BVNG te willen bezoeken en driekwart wil dat 'waarschijnlijk'. Ook bleek er behoefte te bestaan aan ondersteuning op dit specifieke gebied. Dat gaat BVNG Advies uiteraard ook doen.

Opiniestuk en interesse

Op vrijdag 19 oktober verzorgde Crystal de lezing bij Van der Valk in Leeuwarden. Dat leverde naast geïnteresseerde reacties ook een mooi artikel op, dat door de veelgelezen Leeuwarder Courant werd geplaatst op de opiniepagina. Ook op LinkedIn werd positief gereageerd op deze bijdrage.

Woensdag 24 oktober vond de laatste lezing over dit onderwerp plaats in Van der Valk Hoogkerk (officieel gevestigd in Eelderwolde, onder de rook van Groningen). De lezingen passen uitstekend bij het marktplan Armoede, dat door BVNG Advies is ontwikkeld. Het blijkt in een behoefte te voorzien!

Wie meer over dit onderwerp of de strekking van de lezing wil weten, kan contact opnemen met Crystal Ziel, via crystal.ziel@bvng.nlOverige Advies ItemsBVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer