BVNG Groningen

BVNG - Bureau Voor Noordelijke Gemeenten

Producten & Diensten

Project- en programmamanagement
Als projectleider of programmamanager helpen wij u om vooruitgang te boeken. Ook kunnen we een specialist koppelen aan uw project/programmateam.

Procesanalyse- en optimalisatie
Onze adviseurs maken werkprocessen en managementinformatie inzichtelijk en optimaliseren deze. Dit biedt u als bestuurder of manager een goede basis om gefundeerd verbeteringen aan te brengen.

Beleidsadvies en onderzoek
Onze adviseurs hebben ervaring met complexe vraagstukken binnen het sociaal domein, zorg, onderwijs en omgeving. Wij doen onderzoek, denken mee en stellen beleidsplannen op.

Ketensamenwerking – en regie
Onze adviseurs zijn ervaren met verschillende ketensamenwerkingen. Deze complexe vorm van samenwerken vraagt om een sterke regierol. Wij helpen u met het vormgeven van de regierol en met het optimaliseren van de ketensamenwerking.

Procesbegeleiding inkoop- en aanbestedingstrajecten
Onze adviseurs ondersteunen u bij de inkoop- en aanbestedingstrajecten. Zo kunnen we een specialist toevoegen aan uw inkoopteam of het gehele inkooptraject (inclusief het opstellen van de overeenkomsten) uit uw handen nemen.

Onderzoek

Producten per domein

BVNG Advies heeft voor verschillende opdrachtgevers diverse opdrachten uitgevoerd. Hieronder een overzicht.

Project- en programmamanagement

 • Vormgeven opdrachtgeverschap nieuwe stijl
 • Implementatie projectmatig werken gemeente breed
 • Netwerkstructuur vangnet OGGZ verbinden met de structuur gebiedsteams

Procesanalyse- en optimalisatie

 • Optimaliseren en implementeren werkprocessen gebiedsteams/jeugdteams
 • Procesbegeleiding bij harmonisatie beleid in herindelingsproces

Beleidsadvies en onderzoek

 • Integraal gezondheidsbeleid
 • Haalbaarheidsonderzoek met businesscase

Ketensamenwerking – en regie

 • Casereviews – leren van een casus
 • Aanpak verwarde personen
 • Aanpak 18- - 18+

Procesbegeleiding inkoop- en aanbestedingstrajecten

 • Formuleren nieuwe opdracht aan het welzijnswerk
 • Europese aanbesteding welzijnswerk
 • Procesbegeleiding Open House inkoop re-integratietrajecten
 • Procesbegeleiding Open House inkoop Wmo/Jeugdhulp

BVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer