BVNG Groningen

Producten & Diensten

Projectleiding- en/of (interim) programmamanagement
Als projectleider of programmamanager helpen wij u om vooruitgang te boeken. Ook kunnen we een (aantal) specialist(en) koppelen aan uw project/programmateam. Op interim-basis zijn onze mensen ook inzetbaar als programmamanager, projectleider, kwartiermaker e.d.

Procesanalyse- en optimalisatie

Onze adviseurs maken werkprocessen en managementinformatie inzichtelijk en optimaliseren deze. Dit biedt u als bestuurder of manager een goede basis om gefundeerd verbeteringen aan te brengen. Het leidt tot effectievere samenwerking.

Beleidsadvies, -ontwikkeling en -onderzoek
Onze (senior) adviseurs hebben veel ervaring met complexe vraagstukken binnen het sociaal domein, integrale veiligheid, fysieke leefomgeving, zorg en onderwijs. Wij doen onderzoek, denken mee, adviseren, betrekken betrokkenen en stellen beleidsplannen op, die tot uitvoering komen.

Ketensamenwerking – en regie
Onze adviseurs zijn ervaren met verschillende ketensamenwerkingen. Deze complexe vorm van samenwerken vraagt om een sterke regierol. Wij helpen u met het vormgeven van de regierol en met het optimaliseren van de ketensamenwerking.

Inkoop- en aanbestedingstrajecten
Onze adviseurs ondersteunen u bij de inkoop- en aanbestedingstrajecten. Zo kunnen we een specialist toevoegen aan uw inkoopteam of het gehele inkooptraject (inclusief het opstellen van de overeenkomsten) uit uw handen nemen.

Procesbegeleiding
Bij vele vraagstukken richten onze senior adviseurs zich op het (besluitvormings)proces, op het snijvlak tussen bestuur, beleid en uitvoering. Vaak werken ze samen met onze (junior of medior) adviseurs, die over inhoudelijke expertise beschikken of tijdelijke capaciteitsvraagstukken helpen invullen.

Advies op Afstand
Nieuw in ons aanbod is Advies op Afstand. Hierbij krijgt u de beschikking over de expertise die wij in huis hebben. U kunt gebruik maken van een snel en relatief kort adviestraject. Met Advies op Afstand wordt een vraagstuk beantwoord door onze proces- of inhoudsdeskundigen, die niet (persé) ter plekke hoeven zijn. Onze expertise, op allerlei terreinen, is snel en op afstand beschikbaar.
Meer weten? Neem contact met ons op.

Producten per domein

omgeving

Omgeving

sociaal domein

Sociaal Domein

participatie

INTEGRALE VEILIGHEID

BVNG Advies heeft voor verschillende opdrachtgevers diverse opdrachten uitgevoerd. Hieronder een overzicht.

Project- en programmamanagement

 • Vormgeven opdrachtgeverschap nieuwe stijl
 • Implementatie projectmatig werken gemeente breed
 • Netwerkstructuur vangnet OGGZ verbinden met de structuur gebiedsteams

Procesanalyse- en optimalisatie

 • Optimaliseren en implementeren werkprocessen gebiedsteams/jeugdteams
 • Procesbegeleiding bij harmonisatie beleid in herindelingsproces

Beleidsadvies en onderzoek

 • Integraal gezondheidsbeleid
 • Haalbaarheidsonderzoek met businesscase

Ketensamenwerking – en regie

 • Casereviews – leren van een casus
 • Aanpak verwarde personen
 • Aanpak 18- - 18+

Procesbegeleiding inkoop- en aanbestedingstrajecten

 • Formuleren nieuwe opdracht aan het welzijnswerk
 • Europese aanbesteding welzijnswerk
 • Procesbegeleiding Open House inkoop re-integratietrajecten
 • Procesbegeleiding Open House inkoop Wmo/Jeugdhulp

BVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer