BVNG Groningen

BVNG - Vakgebied Participatie


Jobcoach, Consulent Inkomen, Consulent Werk, re-integratie consulent

Participatie


Nu de centrale overheid steeds meer bevoegdheid uit handen heeft gegeven aan gemeentes staan gemeentes voor flinke uitdagingen. BVNG komt graag tegemoet aan de enorme vraag om ervaren, vakkundig en inhoudelijk sterk personeel. Omdat wij veel investeren in scholing van onze collega’s krijgen gemeentes de gelegenheid om direct actuele kennis in huis te halen. Op deze manier kan een gemeente zich volledig concentreren op waar het om draait: zorgen dat burgers mee kunnen doen aan de maatschappij. Participatie is hiervoor hét sleutelwoord.

Vakgroep

Het sociale domein is een van de belangrijkste vakgebieden van BVNG. Vandaar dat wij uitstekend op de hoogte zijn van wat hierin speelt. BVNG organiseert met regelmaat vakgroepen binnen het vakgebied participatie. Tijdens de vakgroepen krijgen de collega’s de kans om kennis op te doen die hun helpt hun functie nog beter uit te voeren. Hierbij ligt de nadruk vooral op theorie.

Detachering Advies

Vakgroepcoördinator Participatie – Charlotte Boonstra 

Binnen het Sociaal Domein werk ik in een gebiedsteam waar alle meldingen binnen het sociaal domein samenkomen; Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Hierdoor heb ik een brede visie en vraag verheldering ontwikkeld, en ken ik de samenhang én samenloop van de verschillende wetten waar de burgers mee te maken krijgen. Door mijn expertise, als ergotherapeute, jobcoach en arbeidsdeskundige, zoek en creëer ik altijd mogelijkheden om cliënten de ervaringen op te kunnen laten doen. Ervaringen die betaald werk dichterbij brengt of die nodig zijn om veranderingen te bewerkstelligen. Als persoon ben ik daadkrachtig en heb ik een gezond gevoel voor verantwoordelijkheid.

Resultaatgericht werken binnen een project, en deze resultaten samen met iedereen, voor wie het belangrijk is, te bereiken zie ik steeds als een nieuwe uitdaging. Als vakgroepcoördinator zet ik mij graag in voor de vakgroep Participatie. Een plek voor kennis ontwikkeling en waarbij de vakgroep leden elkaar weten te vinden. Zo kunnen we optimaal van elkaars kennis en expertise gebruik maken.

Je kunt me bereiken op charlotte.boonstra@bvng.nl 

Charlotte Boonstra