BVNG Groningen

BVNG - Vakgebied Participatie


Jobcoach, Consulent Inkomen, Consulent Werk, re-integratie consulent

Participatie


Nu de centrale overheid steeds meer bevoegdheid uit handen heeft gegeven aan gemeentes staan gemeentes voor flinke uitdagingen. BVNG komt graag tegemoet aan de enorme vraag om ervaren, vakkundig en inhoudelijk sterk personeel. Omdat wij veel investeren in scholing van onze collega’s krijgen gemeentes de gelegenheid om direct actuele kennis in huis te halen. Op deze manier kan een gemeente zich volledig concentreren op waar het om draait: zorgen dat burgers mee kunnen doen aan de maatschappij. Participatie is hiervoor hét sleutelwoord.

Vakgroep

Het sociale domein is een van de belangrijkste vakgebieden van BVNG. Vandaar dat wij uitstekend op de hoogte zijn van wat hierin speelt. BVNG organiseert met regelmaat vakgroepen binnen het vakgebied participatie. Tijdens de vakgroepen krijgen de collega’s de kans om kennis op te doen die hun helpt hun functie nog beter uit te voeren. Hierbij ligt de nadruk vooral op theorie.

Detachering Advies

Vakgroepcoördinator Participatie – Charlotte Boonstra en Stephan Dekker

Charlotte Boonstra - Binnen het Sociaal Domein werk ik in een gebiedsteam waar alle meldingen binnen het sociaal domein samenkomen; Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Hierdoor heb ik een brede visie en vraag verheldering ontwikkeld, en ken ik de samenhang én samenloop van de verschillende wetten waar de burgers mee te maken krijgen. Door mijn expertise, als ergotherapeute, jobcoach en arbeidsdeskundige, zoek en creëer ik altijd mogelijkheden om cliënten de ervaringen op te kunnen laten doen. Ervaringen die betaald werk dichterbij brengt of die nodig zijn om veranderingen te bewerkstelligen. Als persoon ben ik daadkrachtig en heb ik een gezond gevoel voor verantwoordelijkheid.

Resultaatgericht werken binnen een project, en deze resultaten samen met iedereen, voor wie het belangrijk is, te bereiken zie ik steeds als een nieuwe uitdaging. Als vakgroepcoördinator zet ik mij graag in voor de vakgroep Participatie. Een plek voor kennis ontwikkeling en waarbij de vakgroep leden elkaar weten te vinden. Zo kunnen we optimaal van elkaars kennis en expertise gebruik maken.

Je kunt me bereiken op charlotte.boonstra@bvng.nl 

Stephan Dekker - Sinds 2004, met de ingang van de WWB, werk ik als consulent werk. In eerste instantie voor een re-integratiebureau; in 2009 heb ik de overstap gemaakt naar werken voor gemeentes. Vanuit de Randstad (Hilversum en Amsterdam) ben ik naar het Noorden verhuisd. Ik werk sinds 2010 en nog steeds heel veel plezier voor BvNG. Ook inhoudelijk heb ik niet stil gezeten en heb ik mij kunnen ontwikkelen en verbreden. Zo heb ik speciale projecten opgezet en gedraaid (onder andere alleenstaande ouders) en meegewerkt aan brede projecten als de huishoudinkomenstoets. De afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld in de nieuwe doelgroep binnen de Participatiewet: mensen vanuit de WSW, of de jongeren die voorheen in de Wajong zouden zijn ingestroomd maar nu binnen de PW vallen. Geholpen door BvNG heb ik de opleiding jobcoach gedaan en ben ik nu actief als consulent werk en als jobcoach.

Als persoon wil ik graag samenwerken, met de kandidaat, waarbij hij of zij zijn/haar eigen verantwoordelijkheid draagt, maar ook binnen de gemeentes. Binnen het Sociaal Domein zijn we steeds meer samen met de WMO en de Jeugd verantwoordelijk om samen doelen te stellen en te bewerkstelligen. Daarvoor wil ik mijn kennis en enthousiasme graag inzetten.

Sommigen van jullie kennen mij al als vakgroepcoördinator. Dit heb ik in het verleden ook gedaan maar door persoonlijke omstandigheden heb ik er een jaar vanaf gezien. Nu zie ik er echter enorm naar uit om samen met Charlotte mijn rol weer op te pakken, mooie inhoudelijke en actieve vakgroepbijeenkomsten te organiseren en op welke andere manier dan ook mijn collega’s in het veld bij te kunnen staan. We hebben met elkaar heel veel kennis en vakkundigheid in huis. Laten we deze delen en elkaar en BvNG zo sterker maken dan ooit!

Daarvoor ben ik te allen tijde dan ook bereikbaar via stephan@bvng.nl

Charlotte Boonstra

BVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer